niedziela, 27 grudnia 2009

Wiek psa.

Przeliczania wieku psa na wiek ludzkidokonuje się na rozmaite
sposoby. Każdy z czytelników słyszał zapewne,że każdy rok życia psa
odpowiada siedmiu latom życia człowieka. Niejest to jednak prawdą. W ciągu
pierwszego roku pies rośnie i rozwijasię niezwykle szybko. Po jego ukończeniu
poziom jego rozwoju isprawności fizycznej odpowiada szesnastolatkowi.
 Także procesy myśloweu rocznego psa osiągają sprawność porównywalną
do tej, jaką dysponujenastolatek. Dwuletniego psiaka można natomiast porównać
do człowiekadwudziestoczteroletniego. Od tego momentu każdy kolejny
 rok życia psato mniej więcej pięć lat ludzkich. W takim tempie starzeje się
jegociało wraz z mózgiem i układem nerwowym.Jeśli zatem czytelnik chciałby
przeliczyć wiek swego pupila, powiniento zrobić w następujący sposób:
przypuśćmy, że twój pies ma 12 lat. Owapierwsze lata jego życia to 24 lata
życia człowieka, kolejne dziesięćmnożymy przez pięć, co daje pięćdziesiąt.
 Sumujemy 24 i 50 iotrzymujemy 75 lat. Znaczy to, że nasz pupil w przeliczeniu
 na latożycia człowieka jest 75-letnim staruszkiem. Dzisiaj jest to mniejwięcej wiek
zbliżony do średniej długości ludzkiego życia, podobnie 12lat to przeciętny okres
życia psa. Na tyle, na ile wiemy i możemy uznaćza wiarygodne, najstarszym
psem, jaki kiedykolwiek żył, byłaustralijski cattie dog o imieniu Bluey. Kiedy
zakończył żywot w 1939roku, liczył sobie aż 29 lat i 5 miesięcy. U człowieka
odpowiadałoby tonieprawdopodobnemu wiekowi ponad 160 lat!
 Dodatkową komplikacją,utrudniającą proste przeliczenie wieku psa na wiek
ludzki, jest to, żedługowieczność zwierzęcia związana jest z jego rasą. Zasadniczo
 przyjąćmożna, że psy ras dużych żyją krócej niż małe zwierzęta. Dla przykładu,
średnia długość życia wilczarza irlandzkiego, który jest najwyższymspośród
 żyjących psów, nieznacznie przekracza siedem lat. Duży ielegancki dog
niemiecki żyje trochę dłużej - około ośmiu. Mocnozbudowany rottweiler, niższy od
 doga, może liczyć średnio na dziewięćlat życia. Duży pudel około jedenastu, pudel
średni trzynastu,natomiast niewielki i odporny Jack Russell Terier i
najmniejszy z psów- chihuahua - osiągają średni wiek około czternastu lat.
Ale to nie tylko rozmiary decydują o długości życia psów. Jedną z cech,które
 pozwalają przynajmniej w pewnym stopniu na jej przewidzenie, jest
kształt kufy. Z zasady psy o długim, zaostrzonym pysku, takim jak uwilka,
żyją dłużej, natomiast te o kufie krótkiej i spłaszczonej, jakbuldogi i
mopsy - krócej.
Wpływ na to ma również staranna i rozumna opieka, psy zadbane żyją na
ogół dłużej. Podobnie wpływ na to, jak szybko starzeje się pies podwzględem
umysłowym, mają rozmaite czynniki. U ludzi zauważalne objawyspowolnienia
procesów myślowych i osłabienia pamięci występują w wiekuokoło pięćdziesięciu
pięciu lat. Psy ras olbrzymich, jak bernardyn,zdradzają takie skłonności,
 objawiające się zmniejszoną szybkościąrozwiązywania problemów i uczenia
się, w wieku od pięciu do siedmiulat. U czworonogów dużych, jak alaskan
 malamute, podobne zaburzeniaobserwować można w wieku pomiędzy
szóstym a ósmym rokiem życia. Dlapsiaków średnich rozmiarów, do których zaliczyć
 można foksteriery,początek umysłowego starzenia się zaczyna się między
 siódmym adziewiątym rokiem, podczas gdy u psów najmniejszych ras,
 jak bichonfrise, nie wcześniej niż między dziewiątym a jedenastym.
 Kiedy mówimy ozmieniających się z wiekiem zdolnościach intelektualnych i
 zachowaniupsów, należy pamiętać, że nawet w obrębie jednej rasy obserwujemy
podtym względem dużą różnorodność. Są psy, które starzeją się szybko, alesą i
takie, które zachowują pełną sprawność uczenia się i procesówumysłowych jeszcze
długo po osiągnięciu wieku, w którym na ogół ulegająone znacznemu osłabieniu.
Podobnie jest u ludzi: życie jednych przemijaszybciej niż innych. W pewnym stopniu
związane jest to z indywidualnymtrybem życia. Ludzie, którzy są
aktywni umysłowo - dużo czytają,rozwiązują krzyżówki i łamigłówki,
 uczestniczą w rozmaitych kursach - zreguły zachowują sprawność umysłową
do późnego wieku. Rzadziejwystępuje u nich choroba Alzheimera i inne
zaburzenia organiczneprowadzące do zaników pamięci i osłabienia procesów
myślowych. Tak samojest u psów. Także i u nich swoistym credo sprawnego umysłu jestpowiedzenie: „używaj świata, póki służą lata".

Oto porównanie wieku człowieka i psa:

pies - człowiek
6 m-cy - 10 lat
10 m-cy - 14 lat
12 m-cy - 15 lat
18 m-cy - 20 lat
2 lata - 24 lata
3 lata - 28 lat
4 lata - 32 lata
5 lat - 36 lat
6 lat - 40 lat
7 lat - 44 lata
8 lat - 48 lat
9 lat - 52 lata
10 lat - 56 lat
11 lat - 60 lat
12 lat - 64 lata
13 lat - 68 lat
14 lat - 72 lata
15 lat - 76 lat

1 komentarz: